Hvad er teambuilding?

Teambuilding er en meget bred betegnelse og teambuilding bruges meget forskelligt.

 • Teambuilding dækker den proces der bevidst iværksættes for at skabe:
  teams, relationer, bedre arbejdsmiljø, positivt fællesskab og samvær, motivation, bedre kommunikation og samarbejde. Forbedring af disse elementer er medvirkende til at skabe en mere resultatorienteret arbejdsgang.
 • Hos SuperEvent tilbyder vi derfor teambuilding der er delt op i tre kategorier:
  – Social teambuilding med FunEvents.
  – Teambuilding med TeamØvelser.
  – Teambuilding med TeamØvelser og workshop med coach.

Nedenstående beskrivelser tager primært udgangspunkt i TeamØvelser og TeamØvelser med workshop.
TeamØvelser og FunEvents kan med fordel kombineres.

Hvad er et godt team?

Det er ikke nok at have klare mål og strategier, man skal også komme hinanden personligt i møde.

 • Et team er en gruppe mennesker der arbejder sammen om at fuldføre en fælles opgave og at opnå et fælles mål.
 • Et team er afhængig af hinanden for at fuldføre opgaven og nå målet.
 • Et team har evnen til konstruktiv konfliktløsning, hvor konflikter gøres til læring.
 • Et team kan skabe reel synergi, hvor teamet har et kendskab til hinandens stærke og svage sider og kan hjælpe hinanden.
 • Et team har en stærk, positiv samarbejdsånd og arbejdsdisciplin.
 • Et team har en klar rollefordeling.

Hvorfor teambuilding?

Der er mange gode grunde til at arrangere en dag med teambuilding.

 • Skab et bedre sammenhold og fællesskab.
 • Sæt fokus på kommunikation og samarbejde.
 • Skab et godt team.
 • Lær hinanden bedre at kende (stærke og svage sider).
 • Motivation.
 • Belønning for en flot arbejdsindsats.
 • Forebyg konflikter.
 • Nye teams eller sammenlægning af afdelinger.
 • Lær hinanden bedre at kende på tværs at teams eller arbejdsgrupper.
 • Styrk et eksisterende team.
 • Igennem bedre kendskab og forståelse opnås øget tolerance.
 • En sjov, givtig og god fælles oplevelse.
 • Teambuilding kan godt være udbytterigt og sjovt på samme tid!

Hvad vil I gerne have ud af en dag med teambuilding?

Inden I booker et teambuilding forløb, er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvad I gerne vil have ud af teambuilding forløbet.

 • Hvad ønsker I at få ud af forløbet ?
 • Ønsker I at lære hinanden bedre at kende på tværs at teams ?
 • Skal teamet styrkes ?
 • Fokus på Kommunikation ?
 • Fokus på samarbejde ?
 • Fokus på fælles mål ?
 • Skal TeamØvelserne kombineres med lidt teori i form af en workshop ?
 • Ønsker I en dag med fokus på fællesskab og sjove konkurrencer ?
 • Se desuden punkter under: hvorfor teambuilding.

Kontakt os for inspiration og forslag til program.

Hvad får I ud af teambuilding & TeamØvelser med SuperEvent?

 • Vi sammensætter et program der passer Jeres ønsker og mål for teambuilding.
 • Vores fokus er et program, som alle kan deltage i.
 • Alle kan deltage i TeamØvelserne uanset køn, alder og drøjde.
 • I får teambuilding igennem praktiske oplevelser.
 • Vi tilbyder mange forskellige TeamØvelser der skaber refleksion, bevidsthed og a-ha oplevelser.
 • Øjenåbner for vigtigheden af god kommunikation, samarbejde og fælles mål.
 • TeamØvelser har fokus på kommunikation, samarbejde, tillid og feedback.
 • Lær hinanden og Jer selv bedre at kende.
 • Teambuilding i øjenhøjde.
 • Teambuilding med TeamØvelser, er opbygget ud fra Jeres valg af TeamØvelser samt tidsrammen I ønsker at afsætte til forløbet.
 • Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af TeamØvelser. Efter hver øvelse laver grupperne evaluering i ca. 5 min. Det kan derfor være en fordel, at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter Jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.
 • Vores instruktører laver en kort intro til hver øvelse med beskrivelse af formål samt rammerne for selve øvelsen. Ønsker I en mere teoretisk gennemgang af Jeres fokus område, anbefaler vi at I kombinere TeamØvelserne med en workshop.
 • I kan med fordel afslutte forløbet med en workshop om et spændende emne som f.eks.: ”kommunikation & feedback”. Vi har dygtige samarbejdspartnere og coaches der står for afvikling af workshops. Hvilket emne ønsker I?
 • TeamØvelserne kan laves som en konkurrence mellem grupperne, dette er en ekstra motivations faktor.
 • I får alle en sjov, givtig og positiv fælles oplevelse, med masser af teamspirit.
 • Det er populært at opbygge forløbet som en konkurrence hvor grupperne dyster imod hinanden.
 • Teambuilding kan sagtens være udbytterigt og sjovt på samme tid.
 • Vores fokus er at alle skal have en god, positiv og sjov oplevelse!
3/5 - (2 votes)